Mini Game phòng ở màu hồng

Mini Game Phòng ở màu hồng được trang bị các tiện nghi của Sharp đáng yêu quá.Đố bạn tìm được 5 điểm khác biệt giữa hai bức hình này để trở thành 1 trong 10 người may mắn nhất của Sharp !Thời gian tham gia mini game : hết ngày 09/04/2017B1:…