Công nghệ xanh

Công nghệ đem lại cho chúng ta những gì?, Thay đổi cuộc sống ra sao?, Có những mặt tốt và xấu nào?
Công nghệ xanh

Công nghệ xanh

Ngày nay công nghệ giúp chúng ta xử lý mọi công việc một cách nhanh chống, thuận tiện tất cả điều sử dụng đến máy móc và điều qua xử lý tự động. Nhiều nhà máy chế tạo ra robot để phục vụ cho mọi hoạt động của con người được thuận tiện và chỉ muc đích tạo ra một tương lai tốt đẹp và tất cả điều có sự trợ giúp của máy móc.

Công nghệ phải tiếp cận nó hằng ngày, hằng giờ chỉ với mục đích tạo ra sự đột phá, phát triển đột phá hơn và không hẳn tạo ra “một con robot” chỉ để làm việc nhà mà nó phải có những tính năng mới đột phá hơn nữa không chỉ là làm việc nhà. Áp dụng công nghệ vào cuộc sống là rất cần thiết nhưng trong cái tốt cũng có những cái xấu xẩy ra như: máy móc không sử dụng thải ra môi trường tạo nên một bãi rác khổng lồ không xử lý kịp, các nhà máy hàng ngày thải ra bao nhiêu tấn rác thải gây ô nhiễm môi trường hủy hoại môi trường không khí, môi trường nước và môi trường đất. Vậy áp dụng công nghệ như thế nào là tốt và có lợi cho môi trường sống xung quanh chúng ta luôn được xanh, có rất nhiều giải pháp được đưa ra nhưng quan trong nhất vẫn là chúng ta có biết áp dụng vào thực tiễn hay không. Sử dụng nhiên liệu sạch dùng năng lượng mặt trời là góp phần giảm thiểu các chất thải khó phân hủy ra môi trường, tạo ra các nhà máy tái sử dụng chất thải để thế giới này không chỉ là thế giới vì công nghệ mà còn là một thế giới xanh.

Comments

Loading...