Tìm kiếm theo thẻ

minigame facebook

Quản lý trả thưởng khi tổ chức mini game

Trong tổ chức sự kiện mini game thì phần thưởng và trao thưởng là rất quan trọng. Phải nắm kiến thức quản lý rõ ráng trước khi tổ chức một sự kiện mini game, để tránh những rủi ro không lường trước. Trước tiên phải chú trọng đến thể lệ trao…